Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 


 


First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

اولين اعلاميه حقوق بشر


Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click

Interviews Page 5
Dr. Assad Homayoun & Azadegan member's Interviews

گفتگو ها ی راديو و تلويزيونی دکتر اسد همايون و ديگر ياران سازمان آزادگان  
برگ
5


گفتگوی دکتر اسد همايون، ايران حق داشتن نيروی اتمی، را دارد يا نه؟ براندازی رژيم 31 ژانويه 2012،


گفتگوی دکتر اسد همايون با آقای مهری، تنگه هرمز، استراتژی جهانی جنگ و مسئله اسراييل 12 فوريه 2012

گفتگوی دکتر اسد همايون با صدای اسراييل، استراتژی جهانی جنگ و صدای جنگ عليه ايران- 5 مارچ 2012

گفتگوی شدا واثقی، ايران در گذر تاريخ، کتاب های تکست دانشگاه های آمريکا- 7 مارچ 2012

گفتگوی آقای دکتر اسد همايون، نوروز، ايران، جنگ، فلسفه ايران و مسايل مربوط به ايران- آمريکا- 18 مارچ 2012

پيام نوروز خانم شيدا واثقی نوروز 2551- 21 مارچ 2012

دکتر اسد همايون سوريه، ايران، جهان و سال 2012 - 28 مارچ 2012

دکتر اسد همايون سوريه، ايران، جهان، حنگ عليه ايران مبارزه تلويزيون انديشه - 28 مارچ 2012

خانم شيدا واثقی، درگفتگو در باره اسب و ابتکار های ايران در باره اسب  - 09 آوريل 2012
خانم شيدا واثقی، درپاسخ به گفتگو روز گذشته در باره اسب - 10 آوريل 2012
دکتر اسد همايون در باره نشست 5+1 استانبول و مسئله اتمی جمهوری اسلامی - 16 آوريل 2012
دکتر اسد همايون جزاير سگانه، خليج پارس ادعای واهی امارات- در گفتگو با آقای مهری - 29 آوريل 2012
در دقيقه ششم در باره اشغال جزاير به 1987 اشاره می شود که 1887 درست است
دکتر اسد همايون جزاير سگانه، خليج پارس ادعای واهی امارات- در گفتگو با آقای حجازی - 02 مه 2012

قانون، نظم، داد، دادگستری در دوران هخامنشی - شيدا واثقی - 14 مه 2012

کتاب های تاريخ ايران، در غرب و نگرانی، صدمه به فرهنگ ايران با قصد ونظر - شيدا واثقی - 14 ژوئن 2012

دکتر اسد همايون، وضعيت ايران در پی گفتگو های 5+1 مسکو و ديگر تحولات سياسی در گفتگو با آقای مهری - 24 ژوئن 2012

دکتر اسد همايون، وضعيت ايران،تحريم ها ومسئله اتم ايران در گفتگو با دکتر گنجی - 2 جولای 2012
فايل صدای پخش از تلويزيون اشکال داشته است و برخی پارازيت ها در فايل هست. فايل بسيار بزرگ است شکيبا باشيد تا دانلود شود
شدا واثقی، ميترايسم، تاثير در مسيحيت، هلال ماه و ستاره هشت پر، ارزش های ملی ايران - 11 جولای 2012 --------- فرتورPic

گفتگوی آقای دکتر همايون با آقای مهری، ايران، استراتژی منطقه ای و اوپوزيسيون 22 جولای 2012 -

گفتگوی شيدا واثقی، ايران يا پرشيا، مرواريد، فرهنگ و اوپرا های مربوط به ايران ... 09 آگوست 2012 -

آقای دکتر اسد همايون در گفتگو با آقای مهری، اوضاه ايران، زلزله، کنفرانس غيرمتعهد ها تهران 26 آگوست 2012

بانو شديدا واثقی در گفتگو با آقای جاويد، هنر و فرهنگ و معماری ايران د رخدمت جهان 07 سپتامبر 2012

بانو شديدا واثقی در گفتگو با آقای جاويد، هنر و فرهنگ و معماری ايران د رخدمت جهان (2) 25  سپتامبر 2012

بانو شديدا واثقی در گفتگو با آقای جاويد، هنر و فرهنگ روابط با جهان الماس کوه نور 5  نوامبر 2012

بانو شديدا واثقی در گفتگو با آقای جاويد، جای پای ايران در موزيک، هنر و فرهنگ در جهان 5  دسامبر 2012

بانو شديدا واثقی در گفتگو با آقای جاويد، «آنو دومينی» روميان در رابطه با کريستمس 5  دسامبر 2012

بانو شديدا واثقی در گفتگو با آقای جاويد، حای پای ايران در کشور های ديگر 8  ژانويه 2013

شديدا واثقی فرهنگ هخامنشی، سرزمين تربيت اسب های خوب، (کاپه دوچيا)، آهنگی رومانيایی باملودی ايرانی/ آذری 24  ژانويه 2013

آقای دکتر اسد همايون در گفتگو با آقای مهری، ايران، وضعيت سوق الجيشی و استراتژيکی منطقه، ايران، مسئله اتم و ماده11 شورای به اصطلاح ملی! خطر تجزيه ايران 26  آوريل 2013

خانم شيدا واثقی در پيگرد راه پای ايران در جهان، کشورداری کوروش و داريوش، خواب و فرويد.. 30  آوريل 2013

خانم شيدا واثقی در تشريح(آناهيتا) ناهيد- در گفتگویی با کارن تيت. .. 19  ژوئن 2013 برای فرتور های آناهيتا اينجا کليک کنيد

خانم شيدا واثقی در گفتگویی راديویی اشاره ای دارد به ساتراپی که کمبوجيه برای اداره مصر گمارده است .. 27  ژوئن 2013
دکتر اسد همايون در فردای تحولی که در پی انقلاب مصر رخ داد، وضع ايران .. 08  جولای 2013
دکتر اسد همايون رخدادهای مصر، افغانستان، اسراييل، منطقه، وضع ايران .. 23  جولای 2013
خانم شيداواثقی در باره حسن صباح، جای پای ايران در جهان .. 05  آگوست 2013
دکتر اسد همايون درگفتگو در باره کابينه روحانی، مصر و بی اثر بودن 28 امرداد در حل بحران .. 20  آگوست 2013
دکتر اسد همايون درگفتگو در باره جنگ در خاورميانه و اثرآن در ايران .. 02  سپتامبر 2013
دکتر اسد همايون درگفتگو در باره نشست جی 20 و مسئله سوريه قدرت پرزيدنت آمريکا .. 06  سپتامبر 2013
خانم شيدا واثقی در باره 11 سپتامبر، ايران و ملی گرایی - 11   سپتامبر 2013


Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

Click here to see next page:   برای ديدن و شنيدن برگ های ديگر اينجا کليک کنيد
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 |


  

 

 

 


 

 


BtmMenu Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages |