Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 


 


First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

 


Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click

بيو گرافی دکتر اسد همايون

 

دکتر اسد همايون در گذشته ديپلمات بوده و در حال حاضر در آمريکا اقامت دارد. او در آسيای جنوبی و در ‏ايالات متحده آمريکا مامور رسمی وزارت خارجه ايران بوده است. دکتر اسد همايون به مدت دوازده سال مسئول ‏روابط ديپلماتيک سفارت ايران در شهر واشنگتن بود. دکتر همايون در آخرين ماموريت پيش از وقوع انقلاب ‏ايران به عنوان وزير مختار سفارت انجام وظيفه کرده است. ‏

دکتر همايون آموزش های دانشگاهی خود را در دانشگاه جورج واشنتگتن بپايان رسانده است و همانجا درجه ‏پی اچ دی (دکتری) دريافت داشته است. تحصيلات ايشان در مورد روابط بين الملل است. او چندين نوشتار در ‏مورد روابط بين المللی، امور خاور ميانه و چندين نوشته در مورد امور دفاعی ، خارجه، سياست استراتژيکی، ‏امور جهانی، آمادگی های جهانی در واشنگتن تايمز، در واشنگتن پست و نيو يورک تايمز دارد.‏

دکتر همايون در طول خدمت سياسی خود در بسياری از مذاکرات و چالش های ديپلماتيک بين ايالات متحده ‏آمريکا و اروپا و خاور ميانه شرکت داشته است. در اثر همين روابط با دولت و سازمان های مختلف آمريکا آشنائی پيدا کرده ‏است و در امور کنگره آمريکا و کاخ سفيد تخصص يافته است. ايشان در طول خدمت سياسی خود بارها ‏درکنفرانس ها و هم آيش های گوناگون سخنرانی هائی در خصوص روابط آمريکا و اروپا و خاور دور انجام داده ‏است.‏

پس از وقوع فاجعه ای بنام انقلاب در ايران، دکتر همايون به مدت شش سال بعنوان استاد  ف دانشگاه ‏جورج واشنگتن آمريکا در روابط بين المللی خدمت کرده است؛ همچنين همزمان مشاورت شرکت بزرگ «بی دی ‏ام» را بمدت سه سال عهده دار بوده است.‏

در روز های بعد از اشغال کويت از سوی عراق با حمايت شورای امنيت بين المللی، دکتر همايون هماهنگی و ‏انتشار بيانيه ای در واشنگتن تايمز را عهده دار شد که به امضای بيش از يکصد ژنرال، افسر و آدميرال ‏نيرو های آمريکا رسيد که طی آن اوضاع ژئو پوليتيکی منطقه خليج پارس بررسی شده بود، از جمله امضا کنندگان آن بيانيه ژنرال اکساندر هيگ می باشد. همينطور در هفده فوريه  1995 بيانيه ديگری به امضای هفتادو يک ژنرال و آدميرال از جمله ژنرال هايزر منتشر کرد که در آن لزوم وحدت و تماميت ايران ذکر شده است. در اين آگاهی نامه ‏به آمريکا هشداد داده شده است که ادامه نظامی شدن حکومت صدام حسين و طولانی شدن حکومت جمهوری ‏اسلامی دارای خطر های جبران نا پذيری است. ‏

دکتر همايون از دانش پيشرفته و تجربه کافی درمورد سياست های خارجی ايران چه در داخل و چه در خارج از ‏ايران برخوردار است. او در مدت پانزده سال گذشته توصيه ها و رهنمود هائی به بسياری از ايرانيان و سازمان ‏های مخالف جمهوری اسلامی داده است. او از بنيان گزاران سازمان آزادگان است که به ابتکار زنده ياد ژنرال ‏دکتر بهرام آريانا که يک گروه رزمنده برای سرنگون کردن ملايان در بيرون از ايران تدارک ديده بود می باشد.‏

از سال 1995، دکتر اسد همايون فعاليت های سياسی خود را گسترش داده وبا ارسال پيام های اجتماعی، ‏فرهنگی و سياسی به انبوه مردم ايران، همچنان فعال باقی مانده است. او در حال حاضر پرزيدنت بنياد آزادگان ‏است که جنبشی است برای آزادی و رها سازی ايران و مردم ايران. او همچنين ويراستار نشريه معروف ‏‏"فوکوس" در مورد ايران است و هميار ارشد در بنياد مطالعات استراتزيکی و بين المللی می باشد:  

برای آگاهی بيشتر به اينجا کليک کنيد==> click here


AHDesk
AH Young

 

 

 

 

BtmMenu Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages |