Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Azadegan Iran

       
   

Logo

 

         

 

About our Logo

The Supreme Land created by Ahura-Mazda is called Iran-Veg
Avesta-Yasna
بهترين سرزمينی که اهورا مزدا آفريد ايران زمين نام دارد
اوستا - يسنا
About Us

پارسی
English

 


 


First Declaration of Human Rights
By Cyrus the Great 539 B.C.

اولين اعلاميه حقوق بشر


Left Menu Parsi Azadegan,Iran, Law of Land, Iran

     
 
انتخاب و گردشگری نمائيد

بخش های اشاره شده در بالا مطالب مهمی برای خواندن دارد، روی هر بخش کليک کنيد تا زير بخش ها باز شوند

اگر به موردی برخورد کرديد که کار نمی کرد با استفاده از ايميل e-mail us به ما  آگاهی بدهيد. اين ايميل تارنما نيست و فقط برای مواردی است که به کارکرد تارنما مربوط می شود.
Powered by: Direcconnect

برخی از فايل ها نياز بهAdobe Acrobat Reader دارد از اينجا دريافت کنيد

click


چپاول ثروتهای ملّی با حقّ اتمی

از دکتر ن. واحدی

به نظر میآید که انقلاب اسلامی ایران تنها به خاطر چپاول ثروتهای ملّی ایران، خواه نیروی انسانی و خواه معادن ایران صورت گرفته است. چه قبل از آن هر پروژهء بزرگی از طریق مناقصه بعدهء شرکتهای خارجی و یا داخلی واگذار میشد. موضوعی که سبب نارضایتی بسیاری از شرکتهای چپاولگر بین المللی شده بود. امروز دو کلمهء مرموز یکی "محرمانه" و دیگری "حقّ اتمی" دروازه را بروی هر مقاطعه کاری که بیشتر رشوه و دلالی بدهد باز می کند و کسی هم لزومی ندارد حساب پس بدهد. محلّل همهء کارها 25 شرکت ایرانی و غیر ایرانی هستند که تابحال چندین میلیارد دولار مفت و مجانی حق کارسازی گرفته اند و در تمام کشورهای جهان حضور دارند و در ایران شبکهء لابی برای خارجیها بوجود آورده اند. شهر وندان هیچ کشوری این چنین در تاراج زادگاه خود سهیم و مصر نیستند.

  برای خواندن متن کامل به اينجا کليک کنيد   Clickیزای ديدن و شنيدن گفتگو های بيشتر به برگ اول مراجعه کنيد اينجا را کليک کنيد.

To read, watch or listen more; please click on the side menu and select...

  

 

 

 


 

 


BtmMenu Azadegan,Iran, Law of Land, Iran Home | Articles | Interviews | Focus Articles | Contact | Parsi Pages |